Wypełni ankietę o roli kapitału społecznego w zarządzaniu NGO

zdjecie do podglądu
Zdjęcie, człowiek wypełniający ankietę

Agnieszka Chomiuk, doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzi badania związane z rolą kapitału społecznego w zarządzaniu organizacją trzeciego sektora.

Badania Agnieszki Chomiuk realizowane są wśród organizacji pozarządowych z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Początkująca badaczka zwraca się do przedstawicieli władz NGO o wypełnienie ankiety. Dane potrzebne do wypełnienia kwestionariusza są anonimowe i będą  wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Link do ankiety znajduje się tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze