Nowa funkcja Anny Rutz

zdjecie do podglądu
Zdjęcie Anna Rutz

Nową przewodniczącą Komisji do spraw Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich została wybrana Anna Rutz, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

 

W skali ogólnopolskiej umacnia to rolę opiniodawczą poznańskiej uczelni w kwestii wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to ogólnopolska instytucja zrzeszająca wszystkie uczelnie posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Jest to instytucja przedstawicielska środowisk akademickich, która obok uczelni publicznych zrzesza także akademickie uczelnie niepubliczne. Natomiast uczelnie nieakademickie (zawodowe) mogą otrzymać statut członka z stowarzyszonego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

 

Komentarze