Dofinansowanie do prawa jazdy osób z niepełnosprawnościami - poradnik krok po kroku

zdjecie do podglądu
Na zdjęciu osoba niepełnosprawna wsiadająca do samochodu

Z tego krótkiego poradnika będzie można dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie do prawa jazdy osób z niepełnosprawnościami.

 

Krok po kroku zilustruję, jak przebiega proces ubiegania się o nie, jakie dokumenty należy złożyć, na jak długi okres dofinansowanie zostaje przyznane oraz jak wysokie są kwoty dofinansowań.

Pierwszą rzeczą, od której trzeba byłoby zacząć, to wiedza na temat tego, komu przysługuje takie dofinansowanie. Zatem, starać się o nie może osoba z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, dysponująca dokumentem, potwierdzającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz problemy z poruszaniem się.

W drugim przypadku jest to osoba, która posiada orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcją słuchu, na poziomie, który uprawnia ją do korzystania z pomocy usług tłumacza języka migowego.

W kolejnym kroku konieczne będzie złożenie wymaganych dokumentów, którymi są:

  1. Wypełniony druk wniosku AS A2-3 (P)2.
  2. klauzula informacyjna KLAUZULAAS
  3. kopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  4. faktura pro-forma dotycząca kosztu kursu
  5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę orzeczenia inną niż 05-R lub 03-L.

Wspomnianą dokumentację składać należy za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON).

W celu złożenia wniosku poprzez ten system trzeba koniecznie zarejestrować się na platformie SOW, podać aktualny adres email wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatnym) lub profilem zaufanym ePUAP.

W aktualnej sytuacji o dofinansowanie do prawa jazdy osób z niepełnosprawnościami można ubiegać się do marca 2021 roku.

Wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie udziela Dział Rehabilitacji Społecznej Ośrodków Pomocy społecznej.

Maksymalna kwota dofinansowania sięga 4 800 zł, w tym również koszty kursów i egzaminów kat. B wynoszące 2 100 zł. Suma dofinansowania dotycząca pozostałych kategorii wynosi 3 500 zł, natomiast koszt zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia waha się w granicach 800 zł, tłumacza języka migowego 500 zł.

Bardzo dobrze, że istnieje szansa uzyskania dofinansowania do prawa jazdy dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ zwiększa to możliwość wzrostu niezależności tych ludzi, a także jest dodatkowym atutem przy próbie chociażby znalezienia pracy, w której ten dokument jest wymagany.

Opracowano w oparciu o tekst dostępny tutaj.

Komentarze