Można już zgłaszać kandydatury do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

zdjecie do podglądu
Grafika promująca X edycję Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Trwa właśnie dziesiąta, jubileuszowa edycja konkursu organizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundację Zeszytów Literackich, w którym przyznawana jest Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman.

 

„Ideą Nagrody jest promowanie i docenianie osób, które z energią, pasją i oddaniem pomagają dzieciom, dając im siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możliwości. Nagroda jest też sposobem motywowania i inspirowania profesjonalistów, którzy działają na rzecz dzieci” – czytamy na temat plebiscytu na stronie fundacji.

Od wtorku, 4 sierpnia br. można zgłaszać kandydatów do konkursu. Kandydatury nadsyłać mogą osoby prywatne, organizacje społeczne, instytucje państwowe i samorządowe. Zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno zawierać:

- wypełniony wniosek zgłoszeniowy na temat działalności kandydata na rzecz dzieci i jego osiągnięć;

- CV kandydata.

O nagrodę mogą ubiegać się wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości - nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, itp.

„Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności” – można dowiedzieć się ze strony fundacji.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, wyłoni trzech finalistów.

W ostatecznym głosowaniu Kapituły, której przewodniczy Agnieszka Holland, nastąpi wybór zwycięzcy.

Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych, statuetkę oraz dyplom. Ceremonia wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman odbędzie się 19 listopada 2020 roku w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie.

Ze względu na wciąż gwałtownie zmieniającą się sytuację w kraju związaną z COVID-19, będzie to kameralne spotkanie, które dla szerszej publiczności będzie transmitowane przez Internet.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: nagroda@fdds.pl do 30 września 2020 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.fdds.pl.

Opracowano w oparciu o tekst dostępny tutaj.

Komentarze