Powstał raport na temat artystów z niepełnosprawnością

zdjecie do podglądu
Grafika promująca raport British Council o nazwie: „Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki”

Każdy bez wyjątku powinien mieć możliwość uczestnictwa w kulturze – tworzenia, pisania, malowania obrazów, śpiewu. Aktywność związana ze sztuką otwiera umysł i rozwija. Pozwala również wyładować emocje.

Niestety, jak donosi raport British Council niepełnosprawność stanowi niekiedy granicę w swobodnym dostępie do kultury, co w dzisiejszych czasach powinno dziwić i wywoływać sprzeciw.

Potwierdzają to sami artyści i pracownicy branży kreatywnej. British Council jest pionierem projektu Europe Beyond Access. Ma on przyczynić się do popularyzacji karier artystów z niepełnosprawnościami na arenie międzynarodowej.

W wyniku współpracy Brytyjskiej Rady, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku zorganizowana została ogólnopolska konferencja o nazwie: „Sztuka i Niepełnosprawność: przekraczanie granic”.

Podczas wydarzenia dyskutowano nad potencjałem oraz barierami, które te predyspozycje i talenty hamują. Zagadnienia, nad którymi debatowano to między innymi:

  1. Jak zapewnić większe uczestnictwo i decyzyjność artystom i pracownikom z niepełnosprawnością?

  2. Jak wspierać zaangażowanie w kulturę pracowników z niepełnosprawnością?

  3. Jak wspierać artystyczne innowacje wyjątkowych europejskich profesjonalnych artystów z niepełnosprawnością?

  4. Jak formułować politykę kulturalną, by instytucje były zainteresowane zmniejszaniem ograniczeń dostępu dla osób z niepełnosprawnością jako artystów, pracowników sektora i/lub widzów?

  5. Jak zreformować linie budżetowe związane z dostępnością w ramach programu zastępującego Kreatywną Europę na lata 2021-2027?

  6. Jak powinien wyglądać mechanizm finansowania wspierający uczestnictwo w kulturze widzów z potrzebami związanymi z dostępem?

Efektem dyskusji w trakcie trwania konferencji jest obszerny raport zatytułowany: „Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki”

Bardzo cenne jest powstawanie badań i analiz o podobnej tematyce, ponieważ ważne jest stwarzanie przestrzeni do rozwoju w obszarze sztuki wszystkim bez wyjątku, także – a może przede wszystkim – niepełnosprawnym.

Z raportem można zapoznać się tutaj

Komentarze