Małe granty w Koninie

zdjecie do podglądu
Plakat promujący Małe Granty Urzędu Miasta Konina dla organizacji trzeciego sektora działających na rzecz mieszkańców tego miasta

Od dziś, 30 czerwca 2020 r. Koninie rusza nabór ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W naborze będzie można uzyskać tak zwane małe granty. Pochodzić będą one ze środków budżetu Miasta Konina i będą realizowane przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w tym mieście.

Obszary wsparcia obejmują:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a w tym:

a) zorganizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Konina.- 70.000 zł

b) organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami miasta Konina - 15.000 zł

-Turystyka i krajoznawstwo:

- organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina i upowszechnianie wśród nich krajoznawstwa - 10.000 zł

Oferty przyjmowane są przez generator wniosków eNGO  https://konin.engo.org.pl. Wymaganym załącznikiem do oferty jest statut organizacji ubiegającej się o grant w wersji elektronicznej. Po zapisaniu oferty w generatorze wydrukowane i podpisane dokumenty przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji trzeciego sektora należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności 1 w Koninie. Wydruk należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem: Małe Granty Wydział Sportu i Turystyki „do rąk własnych”.

Dodatkowe informacje na temat naboru ofert dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej można uzyskać od Andrzeja Łąckiego pod numerem telefonu: 63 240 11 64 i adresem mailowym: andrzej.lacki@konin.um.gov.pl. Natomiast Mirosław Jeżyk udzieli wszelkich informacji na temat ofert dotyczących upowszechniania turystyki i krajoznawstwa pod numerem telefonu: 63 240 13 41 i za pomocą adresu mailowego: miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze