Milion złotych dla poszkodowanych na skutek nawałnic

zdjecie do podglądu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Milion złotych przekaże Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mieszkańcom powiatów, które ucierpiały na skutek ostatnich nawałnic. Zarząd Funduszu zatwierdził w sobotę warunki brzegowe programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc PFRON trafi do osób niepełnosprawnych z kilkunastu powiatów, które najbardziej ucierpiały w wyniku ostatnich nawałnic. Trudna sytuacja panuje m.in. na Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.

- Podjęliśmy błyskawiczną decyzję o uruchomieniu programu, który ma pomóc osobom niepełnosprawnym dotkniętym skutkami nawałnic. Na bieżąco monitorujemy sytuację i kontaktujemy się z samorządami, aby przekazać środki tam, gdzie są potrzebne w pierwszej kolejności - mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON.

Program zakłada możliwość wypłaty świadczeń w wysokości 2 tys. zł na doraźną pomoc dla osoby niepełnosprawnej oraz jednorazowych rekompensat przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy sprzętu utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu. Rekompensata dotyczy urządzeń, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, których zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Ponadto program umożliwia wsparcie indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych najbardziej dotkniętych nawałnicami. W sumie na ten cel zarząd Funduszu przeznaczy nawet 100 tys. złotych.

Realizatorem programu wspierającego osoby niepełnosprawne są samorządy. Już od poniedziałku będą mogły zgłaszać do oddziałów PFRON zapotrzebowanie na środki finansowe.

Osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać pomoc w ramach programu w sytuacji, kiedy samorząd powiatowy, na terenie, którego wystąpił żywioł, przystąpi do jego realizacji. Samorządy wyznaczą jednostki organizacyjne do realizacji programu - na ogół będą to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wsparcie osób poszkodowanych na skutek nawałnic realizowane jest w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach tego programu są także zabezpieczone dodatkowe środki finansowe na wsparcie osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Komentarze