Prawo

Wzrost emerytur i rent w 2012 r.

Z dniem 1 marca 2012 roku zmienią się przepisy dotyczące rent i emerytur. W efekcie procentowa waloryzacja wypłacanych świadczeń zostanie zastąpiona kwotową

Państwo nie dba o ON

Jak podaje GUS BEAL, w drugim kwartale 2011 roku bez pracy pozostawało 1 mln 572 tys. osób niepełnosprawnych

Z orzeczeniem do pracy w urzędzie

W dniu 26 listopada 2011 roku obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 201, poz. 1183)

Co przysługuje ZPCh?

Na łamach Rzeczypospolitej ukazał się artykuł, który przybliża pracodawcom korzystne aspekty uzyskania statusu prowadzącego zakład pracy chronionej

Fiskus sprawdza PIT-y ON

Urzędy skarbowe kontrolują zeznania PIT osób niepełnosprawnych

Szczególne uprawnienia pracowników ON

Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługują różne formy wsparcia ze środków publicznych. Jednocześnie są oni zobowiązani do respektowania szczególnych uprawnień pracowniczych tych pracowników

Komunikat PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydał komunikat w sprawie refundacji dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych zakładom pracy chronionej zatrudniających co najmniej 50% osób niepełnosprawnych

Mniej środków na PFRON w przyszłości

Proponowany przez ustawodawcę projekt ustawy niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zakłada zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa dla PFRON-u

ON będzie pracować dłużej

Od 1 stycznia 2012 roku osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności będą pracować w pełnym wymiarze godzin

Dla kogo renty socjalne i rodzinne?

Renta rodzinna może być przyznana członkom rodziny osoby, która w momencie śmierci miała ustalone prawo od emerytury bądź reny z tytułu niezdolności do pracy
Subskrybuje zawartość