Prawo

Jakie koszty płacy sfinansuje PFRON w 2012r.?

Od 1 stycznia 2012 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1500 zł. Jakie koszty płacy niepełnosprawnych pracowników dofinansuje PFRON?

Można mieć tylko jedno orzeczenie

12 grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która w swej treści precyzuje kwestie związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Nie będzie zmian w uldze rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna jest świadczeniem przysługującym nie tylko osobom niepełnosprawnym, lecz również tym, które opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny

Pracodawco, zapytaj eksperta!

Uruchomiony został telefoniczny bezpłatny dyżur eksperta z zakresu pracy oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Lepsza obsługa ON w pociągach

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Jaroszyński, skierował do przewoźników kolejowych specjalne pismo interwencyjne dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych

Nowy wykaz OPP

Resort Pracy i Polityki Społecznej opublikował znowelizowany wykaz organizacji pożytku publicznego

Nowe druki MOPR dla ON na 2012r.

Od 19 grudnia 2011 roku na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w zakładce „zadania sekcji rehabilitacji”, dostępne będą nowe druki wniosków na rok 2012

Wzrost emerytur i rent w 2012 r.

Z dniem 1 marca 2012 roku zmienią się przepisy dotyczące rent i emerytur. W efekcie procentowa waloryzacja wypłacanych świadczeń zostanie zastąpiona kwotową

Państwo nie dba o ON

Jak podaje GUS BEAL, w drugim kwartale 2011 roku bez pracy pozostawało 1 mln 572 tys. osób niepełnosprawnych

Z orzeczeniem do pracy w urzędzie

W dniu 26 listopada 2011 roku obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 201, poz. 1183)
Subskrybuje zawartość