Prawo

Prawnik przez telefon

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uruchomiła telefoniczny, bezpłatny dyżur prawnika

Będą zmiany w ustawie o rehabilitacji?

Jak informuje POPON do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został skierowany projekt ustawy o rehabilitacji

Porady prawne w fundacji Fuga Mundi

Fundacja Fuga Mundi prowadzi bezpłatne internetowe porady prawne

Rola telewizji w przełamywaniu barier

28 marca 2012 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zorganizowana została konferencja „Rola telewizji w przełamywaniu barier”

Warsztaty z prawa pracy dla ON

Fundacja Aktywności Zawodowej przypomina, iż nadal przyjmowane są zgłoszenia do udziału w bezpłatnych warsztatach dla osób niepełnosprawnych pt.: „Trening samodzielnego radzenia sobie w procesie dochodzenia praw pracowniczych”

Nie pracują bo urzędy są nieprzystosowane

Niemal w każdym naborze do urzędów samorządowych i do służby cywilnej pierwszeństwo zyskują osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Jednak jak pokazuje rzeczywistość, urzędy nie są przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych pracowników

Warsztaty z prawa pracy dla ON

W kwietniu oraz maju 2012 roku w Poznaniu odbędą się bezpłatne warsztaty z prawa pracy dla osób niepełnosprawnych pt. „Trening samodzielnego radzenia sobie w procesie dochodzenia praw pracowniczych”

Sejm za przyjęciem informacji

Sejm RP przyjął informację rządu na temat realizacji w roku 2012 postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych

Są pieniądze na niepełnosprawnych

Ruszyły konkursy na wybór unijnych projektów, których głównych założeniem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych

PKP - więcej udogodnień dla ON

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) wystosował pismo interwencyjne, w którym wytyka kolejowym przewoźnikom niewłaściwe respektowanie praw osób niepełnosprawnych. Jak zatem wygląda na co dzień sytuacja tej grupy pasażerów?
Subskrybuje zawartość