Prawo

Wniosek o przyznanie dotacji

Prezentowany formularz jest załącznikiem do "Wytycznych dla oferenta".

Profilaktyka i pomoc społeczna oraz pomoc os. npłn

Pełna nazwa brzmi "Wytyczne dla oferentów Profilaktyka i pomoc społeczna oraz pomoc osobom niepełnosprawnym - wybrane zadania na rok 2005", opracowanie przygotowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Kogo dotyczy nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (ustawa z dnia 30 lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Program i zasady współpracy z org. pozarządowymi

UCHWAŁA NR L/536/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie Wieloletniego Programu i Zasad Współpracy Miasta Poznania z organizacjami Pozarządowymi.

Opłaty paszportowe

Urzędy

Muzeum

Podatki lokalne

Identyfikator pojazdu kierowcy

Karta parkingowa

Subskrybuje zawartość