Prawo

Zmiany w ustawie o rehabilitacji?

Projekt nowelizacji kodeksu pracy i niektórych innych ustaw przewiduje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie musiał pokryć z własnych środków wartość dofinansowania wynagrodzeń dla osób z dysfunkcjami

Bezpłatny abonament - sprawdź czy masz ulgę

Do 16 grudnia osoby niepełnosprawne zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizję muszą złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tej ulgi. Jeśli tego nie zrobią, stracą prawo do bezpłatnego abonamentu.

Masaż to też ulga rehabiltacyjna

Osoba z orzeczoną grupą inwalidzką m.in. z powodu poważnych schorzeń kręgosłupa może wydatki na masaże zlecone przez lekarza odliczyć od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Niepotrzebne ubezwłasnowlnienia

Nie cichnie szum wokół ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, grożąc pozbawieniem prawa do renty socjalnej, wywiera presję na opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby ubezwłasnowolniły swoich podopiecznych – pisała wczorajsza Gazeta Prawna.

Renty socjalne bez ubezwłasnowolnienia

Zmuszanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodziców do ubezwłasnowolnienia niepełnosprawnych dorosłych dzieci jest niezgodne z konstytucją – stwierdza rzecznik praw obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Jakie świadczenia rodzinne od 1 września?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych była już wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia nowela wprowadzona przez ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ponownie zmieniła treść niektórych regulacji w zakresie tych świadczeń.    

Ile czasu na urlop

Ile dni urlopu ma niepełnosprawny i czy musi wykorzystywać dodatkowe dni wolne na udział w turnusie rehabilitacyjnym? Na to pytanie odpowiadają eksperci „Gazety Prawnej”.

Prawo nie takie straszne z FAR

- Pobieram rentę socjalną, planuję założyć działalność gospodarczą - jak będzie wyglądało wypłacanie mojej renty w okresie działania działalności?  - pyta na forum Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Sylwia. Na jej pytanie odpowie prawnik. Oczywiście bezpłatnie.

Bezpłatne porady prawne przez … maila

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza osoby niepełnosprawne na internetowe konsultacje w zakresie praw osób niepełnosprawnych.

Wysokość zasiłku rodzinnego bez zmian

Od 1 września tego roku miał być wypłacany większy zasiłek dla starszych dzieci, ostatecznie stanie się tak od pierwszego września, ale roku 2006. Za to już za kilka miesięcy pojawi się nowy dodatek dla rodzin wielodzietnych.
Subskrybuje zawartość