Prawo

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Kogo dotyczy nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (ustawa z dnia 30 lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Program i zasady współpracy z org. pozarządowymi

UCHWAŁA NR L/536/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie Wieloletniego Programu i Zasad Współpracy Miasta Poznania z organizacjami Pozarządowymi.

Opłaty paszportowe

Urzędy

Muzeum

Podatki lokalne

Identyfikator pojazdu kierowcy

Karta parkingowa

Niestosowanie się do niektórych znaków drogowych.

Parkowanie w pobliżu miejsca zamieszkania

Subskrybuje zawartość