Prawo

Co dalej z ulgami w pociągach i autobusach?

W listopadzie 2016 r. został powołany przez ministra infrastruktury i budownictwa zespół, który ma wypracować nowe przepisy dotyczące zasad ulgowych przejazdów m.in. dla osób z niepełnosprawnością
2017-01-16 10:21

Ułatwienia w pracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dąży do tego by wesprzeć kobiety w ciąży z powikłaniami i opiekunów dzieci niepełnosprawnych
2017-01-13 09:27

Raport Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości

Celem raportu o nazwie Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości była ocena dostępności polskich sądów i szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości dla osób niepełnosprawnych
2017-01-12 09:56

Poradnictwo prawne w Centrum Bukowska

W styczniu 2017 r. Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami rozpoczyna prowadzić cykliczne dyżury prawnika, który udzielać będzie bezpłatnych porad prawnych
2017-01-10 10:27

Zmiany w przepisach dla osób z niepełnosprawnościami

Wraz z początkiem nowego roku zmienią się niektóre przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami
2017-01-09 10:03

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe rzeczą możliwą

Od dnia 1 stycznia 2017 r. możliwe będzie przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe
2017-01-05 09:29

„Za życiem”. Co dla starszych dzieci i ich rodziców?

Rząd obiecuje pracę dla rodziców, opiekę wytchnieniową, mieszkania chronione. Elementy te stanowią część rozwiązań Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przeznaczonego dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców
2017-01-05 09:16

Zmiany w prawie dotyczącym opiekunów osób niepełnosprawnych

Od dnia 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy stracili prawo do świadczeń w związku ze śmiercią podopiecznego, będą mogli teraz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne
2017-01-04 11:29

Projekt nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej bez poprawek

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r. wniosła o przyjęcie zmiany Ustawy o pomocy społecznej bez poprawek
2016-12-16 10:10

Od Nowego Roku wchodzą w życie zmiany w sferze polityki społecznej

W dniu 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany w sferze polityki społecznej
2016-11-28 12:25
Subskrybuje zawartość