Prawo

Zmiany w projekcie ustawy o języku migowym

Najwyższa Izba Kontroli wydała pozytywną opinię o zmianach planowanych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania
2017-07-13 13:36

Zmiany w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami

26 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
2017-06-02 09:28

Luka w prawie o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami

Czas pracy osób z niepełnosprawnościami, bez względu na orzeczony im stopień niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo
2017-06-02 09:16

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017-03-20 10:36

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Według dr. Adama Bodnara, pełniącego funkcję rzecznika praw obywatelskich (RPO), urząd pracy nie powinien żądać od osób niepełnosprawnych zwrotu dotacji na założenie działalności gospodarczej ze środków PFRON
2017-03-08 10:19

Zakłady Aktywności Zawodowej mają kłopoty

Poprzez zmianę w przepisach podatkowych część Zakładów Aktywności Zawodowej nie może wystawiać informacji o obniżeniu we wpłatach na rzecz PFRON
2017-03-07 10:13

Rozliczenia w ZUS

Do końca lutego dorabiający wcześniejsi emeryci i renciści mają czas na rozliczenie się z ZUS
2017-02-23 09:48

Świadczenie pielęgnacyjne a roczne zeznanie podatkowe

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nieposiadające innych źródeł przychodów nie mają obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego PIT
2017-02-20 10:09

Renta dla emeryta?

Rząd chce wprowadzić zmiany w prawie, w ramach, których po osiągnięciu wieku emerytalnego nie byłoby możliwości uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
2017-02-20 10:06

Zmiany w orzekaniu o stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy

4 marca 2017 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Powołała go Premier Beata Szydło
2017-02-10 09:52
Subskrybuje zawartość