Prawo

Narodowy Instytut Wolności - kolejna dyskusja

Array
20 lipca 2017 r. w Sejmie miało miejsce posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym po raz kolejny omawiany był projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności
2017-07-24 11:47

Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego

Array
17 lipca 2017 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji debatowała nad trzema petycjami, które obejmowały zagadnienia odnoszące się do świadczeń wypłacanych osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
2017-07-24 11:27

Projekt zmian w ustawie o Podatku dochodowym

Minister Rozwoju i Finansów zaproponował zmiany w ramach pakietu nowelizacji ustaw o uldze rehabilitacyjnej
2017-07-18 12:57

Propozycja zmian w ustawie o radiofonii i telewizji

Array
Senat zaproponował by do 2022 r., co najmniej 50% programów emitowanych przez telewizję miało udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
2017-07-13 13:56

Zmiany w projekcie ustawy o języku migowym

Najwyższa Izba Kontroli wydała pozytywną opinię o zmianach planowanych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania
2017-07-13 13:36

Zmiany w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami

26 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
2017-06-02 09:28

Luka w prawie o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami

Czas pracy osób z niepełnosprawnościami, bez względu na orzeczony im stopień niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo
2017-06-02 09:16

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017-03-20 10:36

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Według dr. Adama Bodnara, pełniącego funkcję rzecznika praw obywatelskich (RPO), urząd pracy nie powinien żądać od osób niepełnosprawnych zwrotu dotacji na założenie działalności gospodarczej ze środków PFRON
2017-03-08 10:19

Zakłady Aktywności Zawodowej mają kłopoty

Poprzez zmianę w przepisach podatkowych część Zakładów Aktywności Zawodowej nie może wystawiać informacji o obniżeniu we wpłatach na rzecz PFRON
2017-03-07 10:13
Subskrybuje zawartość