Prawo

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w nowym roku

Dnia 10 listopada 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wydała obwieszczenie o w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018
2017-11-16 10:34

Trwają konsultacje rządowe programu „za życiem”

Prowadzone są konsultacje społeczne ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, których celem jest podniesienie komfortu ich życia
2017-10-20 08:26

Rozporządzenie MEN

Array
14 września 2017 r. Minister Edukacji Narodowej opublikował swoje rozporządzenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2017-09-27 10:21

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności została przyjęta

Na przełomie czerwca i lipca 2017 wpłynął do sejmu projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności
2017-09-19 14:44

Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnościami

1 września 2017 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji osób z niepełnosprawnościami
2017-08-24 09:31

Ulga rehabilitacyjna

Array
Prawo do dokonania odliczeń posiadają osoby mające orzeczenie o grupie inwalidzkiej, stopniu niepełnosprawności lub stopniu niezdolności do pracy oraz dzieci do 16. roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
2017-07-27 09:18

Narodowy Instytut Wolności - kolejna dyskusja

Array
20 lipca 2017 r. w Sejmie miało miejsce posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym po raz kolejny omawiany był projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności
2017-07-24 11:47

Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego

Array
17 lipca 2017 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji debatowała nad trzema petycjami, które obejmowały zagadnienia odnoszące się do świadczeń wypłacanych osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
2017-07-24 11:27

Projekt zmian w ustawie o Podatku dochodowym

Minister Rozwoju i Finansów zaproponował zmiany w ramach pakietu nowelizacji ustaw o uldze rehabilitacyjnej
2017-07-18 12:57

Propozycja zmian w ustawie o radiofonii i telewizji

Array
Senat zaproponował by do 2022 r., co najmniej 50% programów emitowanych przez telewizję miało udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
2017-07-13 13:56
Subskrybuje zawartość