Prawo

Parkowanie na kopercie - takie samo prawo dla kombatantów i osób niepełnosprawnych?

Członkowie Korpusu Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą otrzymywać bezpłatnie i bezterminowo nowe dokumenty - karty kombatanta, które dadzą im te same uprawnienia, które mają posiadacze kart parkingowych
2019-01-16 09:45

Wzrosło wynagrodzenie minimalne

Array
Od 1 stycznia 2019 r. płaca minimalna dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę wynosi 2250 zł brutto
2019-01-14 09:17

Podwyżka świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 listopada 2019 r. osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie otrzymają wyższe świadczenia
2019-01-04 12:14

Bardzo ważny wyrok poznańskiego WSA

Zgodnie z bardzo ważnym orzeczeniem poznańskiego WSA opiekunka osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany specjalnego zasiłku opiekuńczego (620 zł) na świadczenie pielęgnacyjne (1477 zł)
2018-12-13 10:45

Głosowanie osób z niepełnosprawnościami w wyborach

Array
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego
2018-10-15 12:03

Limity dorabiania do rent i emerytur

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie za drugi kwartał 2018 roku zmniejszyło się w stosunku do pierwszego i wynosi 4521,08 zł brutto. W związku z tym uległy zmniejszeniu limity kwot, które emeryci i renciści mogą dorobić
2018-09-04 09:40

Adam Bodnar apeluje do ZUS

Wprowadzenie orzekania „o niesamodzielności” stoi w sprzeczności z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych
2018-08-20 11:28

Fundusz Solidarnościowy: na co przeznaczone będą środki?

Sposób finansowania Funduszu Solidarnościowego (FS) będzie obejmował głównie osoby zatrudnione na umowach o pracę
2018-08-13 13:47

Uchwała w sprawie programu Dostępność Plus już podpisana

Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie programu Dostępność Plus  
2018-08-10 14:11

Adam Bodnar zaprezentował swoje rekomendacje dla ONZ

Array
Możliwość łączenia prawa do świadczeń z pracą, likwidacja ubezwłasnowolnienia, deinstytucjonalizacja systemu wparcia i prawny zakaz dyskryminacji. To zaledwie kilka z 85. rekomendacji Rzecznika Praw Obywatelskich  
2018-08-09 14:33
Subskrybuje zawartość