Prawo

Zmiany dla pracowników z niepełnosprawnościami w 2018 r.

Array
W ramach rządowego programu „Za życiem" uległy zmianie przepisy dotyczące pracodawców osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawnych pracowników
2018-01-17 09:30

Wyższe kary za parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2018 r. kara za parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, łącznie z odholowaniem pojazdu może wynieść nawet 1000 zł
2018-01-12 11:47

Projekt Rady Ministrów

9 stycznia 2018 r. Rada Ministrów uchwaliła projekt dotyczący zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami oraz niektórych innych ustaw
2018-01-12 09:11

Renta socjalna w 2018 roku

W marcu 2018 r. renta socjalna będzie objęta coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych
2018-01-09 09:42

Osoby z niepełnosprawnościami w Luksemburgu: ich prawa i przywileje

Luksemburg jest jednym z najbogatszych państw Europy. Życie wiedzie się tam na bardzo wysokim poziomie i to niezależnie od tego, czy jest się osobą zdrową, czy też posiada się orzeczenie o niepełnosprawności
2018-01-04 09:34

Ulga rehabilitacyjna na psa asystenta

Dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów umożliwiająca ubieganie się o tzw. ulgę rehabilitacyjną związaną z posiadaniem psa asystującego
2017-12-11 09:53

Nowe ustawy oczekują na podpis prezydenta

13 listopada 2017 r. przekazano do podpisu Prezydentowi trzy znowelizowane ustawy: Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
2017-11-21 15:42

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w nowym roku

Dnia 10 listopada 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wydała obwieszczenie o w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018
2017-11-16 10:34

Trwają konsultacje rządowe programu „za życiem”

Prowadzone są konsultacje społeczne ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, których celem jest podniesienie komfortu ich życia
2017-10-20 08:26

Rozporządzenie MEN

Array
14 września 2017 r. Minister Edukacji Narodowej opublikował swoje rozporządzenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2017-09-27 10:21
Subskrybuje zawartość