NGO

Program MKiDN - Edukacja kulturalna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy 11.886.000 złotych na dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników
2018-11-08 09:50

Konsultacje społeczne

Wszystkie organizacje pozarządowe, instytucje i wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych na temat projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2019
2018-11-08 09:44

PFRON od A do Z

Firma Cracow Consulting zaprasza na szkolenia zatytułowane „PFRON od A do Z - Zatrudnianie, rozliczanie i refundacja pracowników niepełnosprawnych w 2018 roku
2018-11-07 10:14

Jak rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

15 listopada 2018 r. o godz. 11:00 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza Beneficjentów realizujących projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na szkolenie
2018-11-07 10:11

Spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego

8 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku ds. Osób z Niepełnosprawnościami
2018-11-06 09:37

Forum Inicjatyw Społecznych

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu Kaliskiego do wzięcia udziału w Forum Inicjatyw Społecznych
2018-11-02 12:39

Fundusz Aktywnych Obywateli

Aktywnych Obywateli rozpoczyna działalność!
2018-10-31 09:18

Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych”
2018-10-30 09:52

Roczny Program Współpracy na rok 2019

Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z NGO na rok 2019
2018-10-30 09:50

Wolontariusze poszukiwani

Stowarzyszenie Na Tak poszukuje wolontariuszy
2018-10-29 10:06
Subskrybuje zawartość