NGO

Spotkanie z Samorządem Województwa w Lesznie

23 listopada 2017 r. w Lesznie odbędzie się spotkanie na którym lokalne fundacje i stowarzyszenia dowiedzą się  jak skorzystać na współpracy z Urzędem Wojewódzkim Województwa Wielkopolskiego
2017-11-17 15:54

Networking dla NGO i biznesu, czyli co dwie głowy, to nie jedna!

21 listopada 2017 r. w godzinach od 17:30 do 19:45 w kawiarni Ciacho przy ulicy Górna Wilda 70 w Poznaniu odbędzie się spotkanie „Networking dla NGO i biznesu, czyli co dwie głowy, to nie jedna!”
2017-11-17 15:43

Otwarto nabór wniosków o Akredytację „AKSES”

Nabór wniosków o przyznanie Akredytacji „AKSES” trwa do 31 października 2018 roku
2017-11-17 14:57

Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił na swej witrynie internetowej zamówienie publiczne, w którym chodzi o pomoc techniczną w realizacji projektu „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023”
2017-11-14 10:16

Nabór wniosków do Programu Pilotażowego „Praca Integracja”

Do 29 listopada 2017 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje oferty od organizacji pozarządowych w ramach Pilotażowego Programu „Praca - Integracja"
2017-11-14 10:13

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

22 listopada 2017 r. w godz. 9:00 - 15:30 Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim o nazwie „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”
2017-11-13 10:36

ABC tworzenia projektów w Wolsztynie

24 listopada  2017 roku w godz. 10:00 - 15:00 w Sali nr 48 Urzędu Miasta Wolsztyna przy ulicy Rynek 1 odbędzie się szkolenie „ABC tworzenia projektów” organizowane przez Centrum PISOP
2017-11-13 10:24

Skuteczna mobilizacja zespołu

22 listopada 2017 r. w godz. 8:30 - 15:30 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie odbędzie się szkolenie o nazwie „Mobilizowanie ludzi do działania”
2017-11-09 10:21

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Od 10 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. można składać wnioski do projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów
2017-11-09 10:08

Zbiórki publiczne - spotkanie w Lesznie

9 listopada 2017 r. o godzinie 16:00 Centrum PISOP zaprasza do swojej siedziby mieszczącej się na Placu Metziga 26/6 w Lesznie na spotkanie poświęcone problematyce zbiórek publicznych
2017-11-08 10:07
Subskrybuje zawartość