NGO

Przetarg nieograniczony

Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację usługi badania społecznego
2018-11-30 09:10

Otwarty konkurs ofert Miasta Poznań

Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs ofert nr 14/2019 w obszarze „Poradnictwo dla rodzin, w szczególności dla rodzin wielodzietnych oraz wsparcie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci"
2018-11-30 09:08

Szkolenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza organizacje i instytucje realizujące projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na szkolenie pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?
2018-11-28 09:29

Otwarty Konkurs Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
2018-11-26 09:24

Wyprawa do Afryki

Array
19 listopada 2018 r. wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio wyruszyli na wyprawę do Afryki
2018-11-23 09:30

Nabór do konkursu Barwy Wolontariatu rozpoczęty

12 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się uroczysta Gala Barw Wolontariatu, którą uświetni koncert Kamila Bednarka
2018-11-22 11:15

Zaproszenie na debatę

26 listopada 2018 r. w godz. 14:00 - 16:00 w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się debata na temat tego, jakie zadania powinno realizować Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu?
2018-11-21 11:35

Wypalenie aktywisty/ki-bądź zmianą, jaką chcesz widzieć w świecie

22 listopada 2018 r. Stowarzyszenie „Lepszy Świat" zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu zatytułowanego „Wypalenie aktywisty/ki-bądź zmianą, jaką chcesz widzieć w świecie”
2018-11-20 09:47

Poznański Wolontariusz Roku 2018

Wystartowała XIX edycja konkursu Poznański Wolontariusz Roku!
2018-11-14 09:48

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego

Array
8 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami
2018-11-09 09:40
Subskrybuje zawartość