NGO

Nabór do Wiosennego Inkubatora Innowacji

Stowarzyszenie Wiosna rusza z inicjatywą Wiosenny Inkubator Innowacji. Od 28 listopada do 28 grudnia 2016 r. można ubiegać się o granty
2016-12-05 09:59

Otwarty konkurs „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"
2016-12-01 09:39

Finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy - interpelacje poselskie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we wrześniu wyraziło sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
2016-12-01 09:21

Drzwi Otwarte Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych

Dnia 6 grudnia o godzinie 10:00 Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna. Związek Organizacji Pozarządowych zapraszają do wzięcia udziału w Drzwiach Otwartych Województwa Wielkopolskiego i finale konkursu Barwy Wolontariatu
2016-12-01 09:18

Konferencja sieciująca partnerstwa lokalne Ekonomia Wzajemności

Konferencja Ekonomia Wzajemności w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej odbędzie się 1 grudnia 2016. r. o godzinie 9:00 w siedzibie WCES w Poznaniu, ul. Św. Wincentego 6/9, Aula im Jana Pawła II, budynek B, I piętro
2016-11-30 09:49

45. posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego

1 grudnia o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miejskiego przy Placu Kolegiackim 17 odbędzie się 45. posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych
2016-11-30 09:43

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wydziałowe Centrum Wolontariatu VOLONTARIO zaprasza do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, które będą miały miejsce dn. 12 grudnia na Wydziale Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89 D
2016-11-29 09:31

Drzwi otwarte dla NGO

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych zapraszają wielkopolskie organizacje pozarządowe na Drzwi Otwarte, które odbędą się 6 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34
2016-11-29 09:25

Nabór do środowiskowego domu samopomocy

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „ŚMIAŁEK" ogłosiło nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy
2016-11-28 12:23

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Edycja 2017.

Array
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło regulamin otwartego konkursu ofert obejmujący Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017
2016-11-23 09:31
Subskrybuje zawartość