NGO

Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych

Miasto Poznań, Instytut Inspiracji i Stowarzyszenie Instytut Zachodni serdecznie zapraszają do udziału w programie edukacyjno - promocyjnym pt. „Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych"
2018-12-06 08:56

Ostatnie w tym roku KDO

6 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami
2018-12-05 09:45

Dom pracy młodzieży resocjalizowanej

Fundacja „Małymi Oczami” działa od 2013 roku na rzecz dzieci i młodzieży, wspierając ich rozwój społeczny i emocjonalny, rozwój talentów oraz postępów edukacyjnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu
2018-12-05 09:40

Społeczna odpowiedzialność nie tylko dla biznesu

Rozpoczęły się zapisy do drugiej edycji warsztatów z cyklu zatytułowanego „Społeczna odpowiedzialność nie tylko dla biznesu”
2018-12-03 09:03

Zbuduj zaangażowany zespół

Centrum Rozwoju Agnieszka Kubicka-Błońska oraz Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości organizują dwudniowe warsztaty pt. „Zbuduj zaangażowany zespół”
2018-11-30 09:16

Uwaga !!! Otwarty konkurs ofert

Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs nr 15/2019 dotyczący obszaru „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"
2018-11-30 09:13

Przetarg nieograniczony

Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację usługi badania społecznego
2018-11-30 09:10

Otwarty konkurs ofert Miasta Poznań

Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs ofert nr 14/2019 w obszarze „Poradnictwo dla rodzin, w szczególności dla rodzin wielodzietnych oraz wsparcie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci"
2018-11-30 09:08

Szkolenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza organizacje i instytucje realizujące projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na szkolenie pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?
2018-11-28 09:29

Otwarty Konkurs Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
2018-11-26 09:24
Subskrybuje zawartość