NGO

Międzynarodowa współpraca się opłaca

28 marca 2019 r. w godz. 11:00 - 15:00 Grupa Profesja i Fundacja Partycypacji Społecznej zapraszają do Poznania na wydarzenie zatytułowane „Jak pozyskać granty na współpracę ponadnarodową?”
2019-03-18 09:29

Znak Jakości Ekonomii Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej zatytułowany „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”
2019-03-14 11:32

Stypendia Programu Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES rozpoczyna nabór wniosków o stypendia Programu Pomocy Dzieciom
2019-03-14 09:43

Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Do dnia 30 kwietnia 2019 r. sprawozdanie finansowe za 2018 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r. należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON
2019-03-11 09:35

Spotkanie Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań

Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza na XI posiedzenie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin
2019-03-11 09:32

Przeprowadzka Fundacji ORCHidea

Fundacja ORCHidea prosi o pomoc przy przeprowadzce
2019-03-11 09:28

Burzliwa dyskusja podczas 67 obrad KDO

Array
Dnia 7 marca 2019 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się 67 posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami
2019-03-08 09:10

Spotkanie o przedsiębiorczości społecznej

7 marca 2019 r. o godzinie 15:00 Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do konińskiej kawiarni Kawka, karafka. cafe na spotkanie z przedsiębiorczyniami społecznymi
2019-03-06 09:30

Spotkajmy się porozmawiać

6 marca 2019 r. o godzinie 18:30 przy ulicy Bukowskiej 27/29 w Poznaniu odbędzie się spotkanie adresowane do działaczy organizacji 3 sektora zatytułowane „Spotkajmy się porozmawiać”
2019-03-05 09:26

Spotkanie KDO

7 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami
2019-03-01 09:54
Subskrybuje zawartość