Czytelnia

Ubezwłasnowolnienie to ostateczność

- Nie róbcie tego, bo jak was zabraknie, to wasze dziecko stanie się przedmiotem, które można przesuwać – ostrzega rodziców w wywiadzie dla naszego portalu Honorata Wójcicka.

Źle orzekają o niepełnosprawności

Ciekawe wnioski zawiera raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący funkcjonowania systemu orzecznictwa lekarskiego dla celów rentowych oraz systemu orzekania o niepełnosprawności. Nieprawidłowości wykryto w 90% zbadanych placówek.

Nie ma o czym mówić

Temat agresji w placówkach specjalnych wzbudził wiele kontrowersji na naszym portalu. Wywiadem z Zofią Żółtak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, powracamy jeszcze do tego tematu.

Wypych nowym pełnomocnikiem

Z początkiem grudnia nowym Pełnomocnikem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został Paweł Wypych, dotychczasowy dyrektor Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy.

Trudny wybór

 - Chyba nie ma takich sytuacji, żeby wszystko przemawiało za ubezwłasnowolnieniem - mówi w wywiadzie dla naszego portalu Dorota Potejko, pełnomocnik prezydenta miasta Poznania ds. osób niepelsnosprawnych.

Kampania parkingowa w Koninie

M.in. patrole uliczne osób niepełnosprawnych ze strażnikami miejskimi to pomysł Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ na Kampanię Parkingową w Koninie.

Krótki film o...

Krótki, kilkuminutowy film o niepełnosprawnych w Poznaniu kręcili filmowcy na zlecenie Urzędu Miasta. Po co miastu taki film?

U nas nie ma gett

- Musi powstać mapa potrzeb, z zaznaczonymi największymi skupiskami osób  niepełnosprawnych w mieście – mówił Zbigniew Rusak z MPK na spotkaniu 27 X w Urzędzie Miasta. – Nie ma u nas gett niepełnosprawnych – odpowiadała mu Halina Słowińska z Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Kim jest nowy minister?

Rada Ministrów, rozporządzeniem z 31 października 2005 r., utworzyła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, znosząc Ministerstwo Polityki Społecznej. Na czele nowego resortu stanął Krzysztof Michałkiewicz. Kim jest nowy minister?

Czarne i białe

-         Często trafiam na opór materii, może dlatego, że dla mnie białe jest białe, a czarne jest czarne – mówi Krzysztof Lausch, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu.
Subskrybuje zawartość