Aktualności

Być może termin zostanie przesunięty

 Rozmowa z Martą Krause, z Biura Funduszy Europejskich na temat konkursów dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zmiany na forum

Nasze forum ma teraz nową strukturę, dzięki której korzystanie z niego powinno być łatwiejsze...

Uwaga, konkurs!

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe centra informacyjne

Spotkanie zorganizowane 21 lipca w Poznaniu przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zgromadziło przedstawicieli ponad 20 organizacji, głównie spoza Poznania. Zainteresowanie było tak duże, że... trzeba było zmienić salę na większą.

Konkursy PFRON-u

Informujemy o trzech konkursach rozpisanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Centrum informacyjno - poradnicze

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich  PISOP zaprasza zainteresowane organizacje na spotkanie dotyczące tworzenia powiatowego centrum informacyjno-poradniczego dla organizacji pozarządowych w Wielkopolsce. Spotkanie odbędzie się 21 lipca 2004 o godzinie 16.30 w Poznaniu, ul. Rynek Wildecki 4a, w siedzibie Archidiecezji Poznańskiej.

Niech się wyśpią biedne mamy!

Przedszkole Specjalne „Orzeszek” od 27VI do 7VII przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Wojnowie. O wyjeździe rozmawiam z dyrektorem „Orzeszka” Jackiem Kielinem.

Ranking Polityki a niepełnosprawni

Po raz kolejny tygodnik Polityka przygotował ranking kąpielisk dla wszystkich zwolenników spędzania urlopów nad morzem. Co w tym raporcie mogą znaleźć dla siebie niepełnosprawni?

Ogień na Ogniku

Ofiarą wandali padło Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzącyh, mieszczące się przy ulicy Ognik 20b. Nieznani sprawcy w nocy z 16 na 17 maja podłożyli ogień pod ośrodek.

Przedstawiciele niepełnosprawnych na salonach

Czym są Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz Ośrodek Informacji dla Organizacji Osób Niepełnosprawnych?
Subskrybuje zawartość