Aktualności

Wolontariusze roku już wybrani

Konkurs na „Wolontariusza roku” już rozstrzygnięty! W tym roku laureatami tej nagrody zostali Jolanta Łuczak w kategorii indywidualnej oraz Stowarzyszenie "Mali Bracia Ubogich" w kategorii zespołowej.

Masaż to też ulga rehabilitacyjna

Osoba z orzeczoną grupą inwalidzką m.in. z powodu poważnych schorzeń kręgosłupa może wydatki na masaże zlecone przez lekarza odliczyć od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Współpraca z rodzicami - szkolenie

Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich Markus zaprasza na warsztat "Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka". Zajęcia odbędą się od 2 do 4 grudnia w Poznaniu.

Krótki film o...

Krótki, kilkuminutowy film o niepełnosprawnych w Poznaniu kręcili filmowcy na zlecenie Urzędu Miasta. Po co miastu taki film?

Niepotrzebne ubezwłasnowolnienia

Nie cichnie szum wokół ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, grożąc pozbawieniem prawa do renty socjalnej, wywiera presję na opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby ubezwłasnowolniły swoich podopiecznych – pisała wczorajsza Gazeta Prawna.

Nowa ksiązka GEN-u

Stowarzyszenie „GEN” wydało książkę pt. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń”. Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych wspomaganiem rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń – nauczycieli, psychologów, rehabilitantów, pracowników socjalnych, lekarzy i studentów.

Wystawa "Być jak Chagall" w Galerii "tak"

Wczoraj w Galerii „tak” zainaugurowała wystawa „Być jak Chagall” złożona z prac uczestników poznańskich placówek terapii zajęciowej.

Dary dla szkół specjalnych

Ponad 14 ton różnego rodzaju pomocy dydaktycznych pochodzących z Unii Europejskiej zostanie rozdysponowane w 75 wielkopolskich ośrodkach specjalnych.

Dary dla szkół specjalnych

Ponad 14 ton różnego rodzaju pomocy dydaktycznych pochodzących z Unii Europejskiej zostanie rozdysponowane w 75 wielkopolskich ośrodkach specjalnych.

Konferencja plenarna wielkopolskich organizacji

Na III Konferencję Plenarną Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych zaprasza Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP oraz Ogólnopolski Związek na rzecz Inicjatyw Społecznych. Spotkanie odbędzie się 29 listopada.
Subskrybuje zawartość