Aktualności

Bezpłatny abonament - sprawdź czy masz ulgę

Do 16 grudnia osoby niepełnosprawne zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizję muszą złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tej ulgi. Jeśli tego nie zrobią, stracą prawo do bezpłatnego abonamentu.

Nie ma o czym mówić

Temat agresji w placówkach specjalnych wzbudził wiele kontrowersji na naszym portalu. Wywiadem z Zofią Żółtak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, powracamy jeszcze do tego tematu

Nowy "WóTeZet"

Wyszedł trzeci numer pisma WóTeZet, magazynu wielkopolskich ośrodków terapii zajęciowej.

Dobre praktyki PFRON-u

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując projekt "Dobre praktyki" w ramach Działania 1.4 SPO RZL schemat b) ogłasza II edycję konkursu na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zrealizowane przez organizacje pozarządowe.

Dobre praktyki PFRON-u

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując projekt "Dobre praktyki" w ramach Działania 1.4 SPO RZL schemat b) ogłasza II edycję konkursu na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zrealizowane przez organizacje pozarządowe.

"Iskra" ma już 10 lat

10 lat stuknęło Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra". Stowarzyszenie od początku tego roku prowadzi środowiskowy dom samopomocy, marzy też o założeniu hostelu.

"Iskra" ma już 10 lat

10 lat stuknęło Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra". Stowarzyszenie od początku tego roku prowadzi środowiskowy dom samopomocy, marzy też o założeniu hostelu.

Wypych nowym pełnomocnikiem

Z początkiem grudnia nowym Pełnomocnikem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został Paweł Wypych, dotychczasowy dyrektor Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy.

Ile waży anioł?!

Średniowieczni teolodzy zastanawiali się ile diabłów zmieści się na główce od szpilki. A ile waży anioł? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać w Galerii „tak”. Dziś zaczyna się wystawa „Ciężar anioła”.

Jak tworzyć raporty roczne - szkolenie

Jak tworzyć raporty roczne z działalności organizacji pozarządowych? Dlaczego w ogóle organizacje powinny je tworzyć? Odpowiedzi m.in. na te pytania będzie można usłyszeć w czasie szkolenia organizowanego przez PISOP, które odbędzie się 12 grudnia.
Subskrybuje zawartość