Linki

https://bocciasport.com - sklep sportowy dla niepełnosprawnych

https://pl.next-jobs24.com - Next Jobs

www.impulsoficyna.com.pl - Oficyna Wydawnicza IMPULS

www.gwp.pl - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

www.infolinkownikon.doprzodu.com - Informator - Linkownik Osób Niepełnosprawnych


www.bon.uw.edu.pl - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski

www.wifoon.pl - Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

www.ekosalus.pl - strona Stowarzyszenia "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS", którego celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym

www.sluchowisko.net - serwis społecznościowo-edukacyjny dla osób z niedosłuchem, mający na celu integrację środowiska

www.kampaniespoleczne.pl - portal o komunikacji, która zmienia świat na lepszy

www.fizjoterapia.pl - serwis poświęcony rehabilitacji

www.ipon.pl - Internetowy Potral Osób Niepełnosprawnych

www.niepelnosprawni.info - ogólnopolski portal dla niepełnosprawnych, działający przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji

www.idn.org.pl - internet dla niepełnosprawnych, strona zawierająca wiele informacji, a także pomoc dla niepełnosprawnych

www.gen.org.pl - wortal poświęcony osobom z rzadkimi zespołami chromosomowymi, opisom rzadkich zespołów, wspomagania rozwoju, leczenia i rehabilitacji

www.bazazpchr.pl - serwis przeglądania zasobów danych zakładów pracy chronionej, pracodawców osób niepełnosprawnych. Serwisy informacyjne dot. osób niepełnosprawnych

www.ibb.ffm.pl - inforstrada bez barier

www.rehabilitacja.pl - serwis poświęcony rehabilitacji

www.pfron.org.pl - serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.idn.org.pl/fpmiinr/index.html - Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

www.telepraca-polska.pl - strona o pracy na odległość

www.ngo.pl - bank informacji o organizacjach pozarządowych

www.dombezbarier.pl - strona programu prowadzonego przez wydawnictwo MURATOR

www.naukajazdy.pl - strona informacyjna o prawie jazdy dla osób niepełnosprawnych

www.kigr.pl - witryna Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej

www.popon.pl - witryna Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

www.integracja.pl - witryna Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

www.dzieci.org.pl - serwis o dzieciach sprawnych inaczej

www.mp.pl - portal medyczny wydawnictwa Medycyna Praktyczna, zawiera m.in. porady i serwisy specjalistyczne

www.alzheimer.pl - polska strona o chorobie Alzheimera

www.synapsis.waw.pl - polska strona o autyzmie

www.webmedia.pl/miasten - Myastenia Gravis; witryna skierowana do chorych na MG

www.onsi.pl - serwis niesłyszących internautów - Organizacji Niesłyszących - Słabosłyszących Iternautów

www.pzn.org.pl - witryna Polskiego Związku Niewidomych

www.psps.cc.pl - witryna Polskiego Stowarzyszenia Protetyki Słuchu

www.idn.org.pl/sm - strona poświęcona stwardnieniu rozsianemu

http://www.idn.org.pl/sonnszz/index.htm - Problemy Osób Niepełnosprawnych, bardzo dobra strona zawierająca wszelkie informacje, a także pomoc dla niepełnosprawnych

www.przyjazne.pl - baza miejsc i lokali przyjaznych dla osób niepełnosprawnych

www.pisop.org.pl/roszefs - Centrum Rozwoju Lokalnego  Regionalny Ośrodek Szkoleniowy
Europejskiego Funduszu Społecznego

www.arka.clan.pl - strona Fundacji "Arka" z Bydgoszczy

www.przyjaciel.opole.opoka.org.pl - prywatna strona aktywnej osoby niepełnosprawnej z Opola

www.sprawniinaczej.pl - internetowy sklep medyczny ze sprzętem rehabilitacyjnym, aparaturą do użytku domowego i zaopatrzeniem medycznym w szerokim wyborze

www.samiosobie.org.pl - portal realizowany w ramach projektu EQUAL - "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA - system zintegrowany. Jego rolą jest integracja i konsolidacja środowisk i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne niezależnie od rodzaju schorzenia i działających na ich rzecz, zapewnienie im możliwości publikacji w Internecie o ich celach, doświadczeniach i efektach

 

http://help4rare.eu/ - Help 4 Rare - doradztwo terapeutyczne