Zrozumieć i Pomóc - I Forum Zdrowia Psychicznego

marcinl, 12 październik, 2018 - 10:18
Martyna Sergiel

11 października 2018 r. w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbyło się I Forum Zdrowia Psychicznego. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

 

Forum honorowym Patronatem wsparli: Jacek Jaśkowiak - prezydent Miasta Poznania, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Zbigniew Hoffman -Wojewoda Wielkopolski.

 

Celem forum była promocja wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz upowszechnienie tematyki rehabilitacji i społecznej aktywizacji osób borykających się z problemami zdrowia psychicznego. Wykłady i panele skupiały się na konkretnych zagadnieniach dotyczących mieszkańców Wielkopolski.

 

Podczas otwarcia miało miejsce uroczyste przywitanie gości. Następnie wykład inauguracyjny wygłosiła Prezes Katarzyna Majer, która szczegółowo przedstawiła zakres działań Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc”.

 

Stowarzyszenie działa na terenie Poznania od 2000 roku. Powstało z inicjatywy rodzin osób chorujących psychicznie, jako odpowiedź na brak pozaszpitalnych form wsparcia dla nich. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia w 2001 roku powstał pierwszy dom - klub, umożliwiający rehabilitację społeczno-zawodową osób z trudnościami natury psychicznej. Obecnie Stowarzyszenie zorganizowało i prowadzi na terenie Poznania dwa Środowiskowe Domy Samopomocy działające na międzynarodowym modelu domów - klubów „Fountain House”.

 

Podczas konferencji zgłębione zostały takie tematy jak założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia, możliwości wsparcia instytucjonalnego i mieszkaniowego osób chorujących psychicznie, a także zagadnienia związane ze znaczeniem i celami psychoedukacji dla rodzin oraz kwestie dotyczące aktywizacji zawodowej osób po kryzysach psychicznych. W trakcie wydarzenia zwrócona została uwaga społeczeństwa na szeroką gamę rozwiązań pozwalających na poprawę jakości życia osób doświadczających kryzysów psychicznych. Dzięki Forum zaistniała niepowtarzalna okazja dialogu i integracji środowisk wspierających cierpiących psychicznie, na co dzień - teoretyków, praktyków, rodziny, a także same osoby chorujące. Wydarzenie obfitowało w szeroko rozumianą wiedzę z zakresu psychiatrii i zdrowia psychicznego. Wiedzę, którą w inny sposób trudno jest nabyć, ponieważ jak można zauważyć tematy związane ze zdrowiem psychicznym są często objęte tabu, a ponadto zdążyły obrosnąć w wiele krzywdzących stereotypów. Pozostaje mieć nadzieję, że podobnego typu wydarzenia pozwolą je skutecznie zwalczać. Nie ulega wątpliwości zatem, że takie inicjatywy są wartościowe, potrzebne i powinny być kontynuowane w przyszłości.

 

Źródło informacji dostępne jest tutaj, tutaj i tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz