Zmniejsza się ilość ZPCh

marcinl, 11 marzec, 2019 - 10:43
red.

Następuje powolne zmniejszanie się liczby Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh) oraz Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych.

 

Z tego powodu NSZZ „Solidarność" postuluje zmiany w finansowaniu zatrudniania ludzi z niepełnosprawnościami. Jednakże z roku na rok dzięki zmniejszaniu się zatrudnienia w ZPCh, rośnie ono na otwartym rynku pracy. Dzięki temu, że osoby z niepełnosprawnościami znajdują pracę na otwratym rynku maleje zapotrzebowanie na wyspecjalizowane miejsca zatrudnienia.

 

Z szacunków PFRON wynika, że w naszym kraju żyje ok. 3 mln 115 tys. osób z niepełnosprawnościami (w tym ok. 2,9 mln ma 15 i więcej lat). Liczba osób z niepełnosprawnościami bezrobotnych i poszukujących pracy wynosi 70 tys. PFRON planuje przeznaczyć w 2019 r. m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami ponad 3,4 mld zł. Samorządy na rehabilitacją zawodową i społeczną otrzymają blisko 1,5 mld zł.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz