Poznańskie Pudełko Życia

marcinl, 7 luty, 2018 - 10:33
red.

Centrum Inicjatyw senioralnych zaprasza seniorów i opiekunów osób zależnych, mieszkających w Poznaniu po odbiór Poznańskiego Pudełka Życia.

 

Poznańskie Pudełko życia odbierać można w Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Informacji Miejskiej na ul. Ratajczaka oraz Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku.Poznańskie Pudełko Życia jest bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać go po domach. Poznańskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie procesu udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W Pudełku znajduje się dwustronna Karta Informacyjna, która jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. Składa się ona z dwóch części, które należy wypełnić drukowanymi literami. Część medyczną, która dotyczy przebytych chorób, operacji i zażywanych leków wypełnia lekarz. Aby Poznańskie Pudełko Życia spełniło dobrze swoją funkcję powinno zawierać wiarygodne informacje dotyczące stanu zdrowia seniora (zażywanych leków, chorób, przebytych operacji, alergii). Informacje dotyczące stanu zdrowia zawarte w Pudełku zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla potwierdzenia danych zgromadzonych w medycznej części Karty Informacyjnej, niezbędny jest podpis lekarza rodzinnego.

 

W drugą część Karty Informacyjnej wpisuje się dane osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitalizacji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać za pomocą numeru telefonu: 61 847 21 11.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz