Opieka medyczna w trakcie ferii zimowych

marcinl, 17 styczeń, 2019 - 10:15
Martyna Sergiel

14 stycznia br. rozpoczęły się ferie zimowe w województwie wielkopolskim. Z tej okazji warto przypomnieć, jak korzystać z opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach.

 

W przypadku, gdy w czasie ferii potrzebujemy skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego (POZ) i przebywamy poza domem w innym kraju, mamy prawo zgłosić się do przychodni działającej (w ramach umowy z NFZ) w miejscu naszego pobytu. Nie trzeba wypełniać nowej deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, czy pielęgniarki, aby uzyskać pomoc.

 

W razie zachorowania każdy pacjent może również skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce działają 42 placówki.

 

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od stanu pacjenta, można skorzystać w ambulatorium lub poprzez wizytę domową.

 

Świadczenia realizowane w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz w izbach przyjęć to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez innych świadczeniodawców.

 

Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują pacjentów bądź to przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego czy też zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

 

Udając się do Szpitala, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

 

Należy przy tym pamiętać, że w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie obowiązuje rejonizacja, jeśli wybieramy się sami do placówki. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, w każdej z placówek, która podpisała z NFZ umowę na leczenie pacjentów w tym zakresie świadczeń. Natomiast jeśli zamawiamy wizytę do domu (wieczorynki realizują także - w razie potrzeby - wizyty domowe) - dzwonimy do placówki, która znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

 

W sytuacji, gdy podczas wizyty w punkcie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej lub w Izbie Przyjęć lub w SORze doktor stwierdzi niezdolność pacjenta do wykonywania pracy z powodu choroby, wystawia druk zwolnienia lekarskiego. Zasadą jest, że takie zaświadczenia wystawia ten lekarz, który fizycznie zbadał pacjenta i na tej podstawie stwierdza, że jest on czasowo z powodu choroby do tej pracy niezdolny. Niedopuszczalnym jest odsyłanie pacjenta do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  po tzw. „L4".

 

Źródło: Biuro Prasowe Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz