Odkrycia w Owińskach

marcinl, 25 październik, 2018 - 10:18
red.

W trakcie prac remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach ekipa modernizująca obiekt natrafiła na unikatowe, zabytkowe klasztorne fundamenty.

 

Odkrycie to stanowi olbrzymie wyzwanie dla archeologów, którzy będą opracowywać dokumentację, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty, które byłyby podpowiedzią dla badaczy i naukowców. Podczas zrywania podłogi w bibliotece odsłonięto fragmenty posadzki gotyckiej z XV wieku. W wyniku poszukiwań odkryto XIII-wieczne, kamienne fundamenty. Dzięki położeniu szklanej podłogi zostaną one wyeksponowane i ochronione. W części pozostałych pomieszczeń szkoły natrafiono na płytki z XV wieku, drewniane belki sufitowe, a także ślady dawnego systemu kanalizacyjnego.

 

Prace modernizacyjne wykonywane na parterze budynku, mają przede wszystkim sprawić, by nasza młodzież mogła swobodnie się poruszać po szkole. Zapewnić to ma między innymi montaż w ciągach komunikacyjnych trójwymiarowych naklejek posadzkowych oraz oznaczeń tyflograficznych ułatwiających osobom niewidomym i niedowidzącym dotykową orientację w przestrzeni.Placówka w Owińskach, mieszcząca się w dawnym zespole klasztornym cysterek, jest systematycznie rewitalizowana po to by zapewnić wychowankom bezpieczne i wygodne warunki do nauki. Na modernizację obiektu powiat poznański uzyskał z Unii Europejskiej niemal 9 mln zł. Inwestycja pochłonie łącznie 12 mln zł. W remont ośrodka powiat poznański zainwestuje 40 mln zł.

 

Ośrodek w Owińskach skrywa zapewne jeszcze niejedną tajemnice historyczno-archeologiczną.  Czekają one na swojego odkrywcę.

 

Źródło informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz