Nowy program wspierający osoby w kryzysach psychicznych

t.wojczak@pion.pl, 12 grudzień, 2018 - 11:56
red.

Według danych statystycznych nawet co czwarty Polak może w swoim życiu zmagać się z problemami psychicznymi, a co 10-ty choruje na depresję. Te statystyki sprawiają, że problemów ze zdrowiem psychicznym nie można lekceważyć, a osoby zmagające się z zaburzeniami lub po przejściu kryzysu psychicznego muszą być objęte systemowym wsparciem. Z takiego założenia wyszło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworząc program „Od zależności ku samodzielności”.

 

Program „Od zależności ku samodzielności” zastąpi program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Będzie on zawierać działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi, które wesprą je w codziennych działaniach, umocnią ich społeczną pozycję i pozwolą lepiej wykorzystać ich potencjał. W tym celu uruchomione zostaną cztery moduły programu.

 

 

Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi będzie miał na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowego zastąpienia w sprawowaniu funkcji rodzicielskich czy inicjowania grup samopomocowych rodziców.

 

W module II – Samopomoc – preferowane będą innowacyjne projekty, wspierające działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

 

Moduł III będzie nosił nazwę Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia. Celem tej części programu ma być rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Ostatni z Modułów – Integracja i innowacyjność ma inicjować i wdrażać nowe formy wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

 

Na realizację programu – od 30 do 100 tys. zł z ogólnej kwoty 3 mln zł zaplanowanej na rok 2019 – mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, które wykonują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym. W programie mogą też wziąć udział organy administracji rządowej i samorządowej, uprawnione do uczestnictwa w otwartych konkursach ofert o dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

Oferty konkursowe można składać do 4 stycznia 2019 roku do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

 

 

Źródło artykułu dostępne jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz