Nowy program wsparcia skierowany do osób znajdujących się w kryzysie psychicznym

marcinl, 22 listopad, 2018 - 12:19
Martyna Sergiel

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz centra dla dorosłych to miejsca, gdzie osoby w kryzysie uzyskują pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc wsparcia bliskich - akcentowali w środę, 21 listopada, przedstawiciele resortów zdrowia oraz inwestycji.

 

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wiceminister zdrowia Zbigniew Król odwiedzili Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach.

 

W 2015 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego przyznało dofinansowanie na opracowanie modeli opieki środowiskowej dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Takich modeli powstało 14. Opracowały je między innymi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia. Programy zakładały objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia osoby z zaburzeniami lub chorobą psychiczną oraz przeciwdziałanie izolacji. Modele zaakceptowała Grupa Sterująca złożona z ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NFZ.

 

Z kolei konkurs ogłoszony w marcu 2017 r. był ukierunkowany na przetestowanie tych modeli w praktyce. Jednym z projektów, które otrzymały dofinansowanie, jest projekt UKSW. Jego efektem jest powstanie środowiskowego centrum na warszawskich Bielanach.

 

Pilotażowe projekty prowadzone są m.in. w powiecie wielickim, koszalińskim, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi. Środowiskową opieką objęte są osoby dorosłe, a w Warszawie i Wieliczce - dzieci i młodzież. Obecnie podpisanych zostało 14 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 190 milionów złotych, co ma pozwolić na objęcie wsparciem ponad 15 tysięcy osób - pacjentów i ich rodzin.

 

- Ten projekt i to miejsce bardzo mocno wpisuje się w drugą fazę reformy opieki psychiatrycznej, którą prowadzimy jako resort zdrowia - wskazał w środę, 21 listopada, wiceminister Król podczas konferencji w Warszawie.

 

Wiceminister Król podkreślał, że przeniesienie opieki psychiatrycznej do środowiska lokalnego ma ogromne znaczenie, umożliwia przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz, przy odpowiedniej koordynacji, daje szansę na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych.

 

- Dane pokazują, że co piąty nastolatek w Polsce ma problemy psychiczne lub behawioralne. Podobnie jak na całym świecie, również i w Polsce, obserwowany jest nieustanny wzrost liczby osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych. Wielu z tych trudności można by uniknąć stawiając na profilaktykę i wsparcie we wczesnym etapie choroby. Inwestycja w centrum, które będzie dbać o zdrowie psychiczne najmłodszych, jest tak naprawdę inwestycją w przyszłość. Z kolei inwestycja w zdrowie psychiczne dorosłych daje szansę na inkluzję społeczną i powrót na rynek pracy - akcentował z kolei minister Kwieciński.

 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, obejmuje trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę, leczenie oraz oparcie społeczne. Podstawowe zadania centrum to między innymi prowadzenie całodobowej infolinii dla pacjentów 24/7 czy tworzenie zespołów mobilnych umożliwiających dojazd do osoby potrzebującej pomocy. Brana pod uwagę jest także pomoc doraźna, środowiskowa, ambulatoryjna, dzienna. Przewidziane są działania profilaktyczne i edukacyjne, w tym szkolenia dla lekarzy POZ, księży, policji, sądów i pracowników pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego.

 

Zgodnie z doniesieniami Światowej Organizacji Zdrowia liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych systematycznie rośnie. W poradniach zdrowia psychicznego w Polsce leczy się obecnie ponad milion osób, a problemy tego rodzaju coraz częściej dotykają także dzieci. Ponad połowa wszystkich chorób o podłożu psychicznym rozpoczyna się w wieku dojrzewania.

 

Takie działania są jak najbardziej potrzebne, ponieważ zdrowie mamy jedno i należy dbać zarówno o umysł jak i ciało.

 

Źródło dostępne jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz