Luksemburg przyjazny osobom z niepełnosprawnościami

marcinl, 8 styczeń, 2018 - 10:38
Martyna Sergiel

Luksemburg jest jednym z najbogatszych państw Europy. Życie wiedzie się tam na bardzo wysokim poziomie i to niezależnie od tego, czy jest się osobą zdrową, czy też posiada się orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Zmodernizowana sieć transportu tego kraju i dostosowanie przestrzeni miejskiej do wszystkich, także osób o znacznych ograniczeniach ruchowych sprawia, że nikt nie powinien czuć się wykluczony. Proponuję przyjrzeć się licznym przywilejom i udogodnieniom, jakie to państwo zapewnia osobom z niepełnosprawnościami w poruszaniu się po mieście.

 

Poruszanie się po mieście osób z ograniczeniami fizycznymi czy niepełnosprawnością wzroku: podróż pociągiem

 

W Luksemburgu, jako mieście znajdziemy pełne przystosowanie środków komunikacji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Większość stacji pociągów jest tak zaprojektowanych, aby mogły się tam dostać również osoby na wózkach inwalidzkich czy ludzie z ograniczeniami ruchowymi. Pasażerowie, którzy potrzebują pomocy lub asysty w podróży powinni skontaktować z odpowiednikiem polskiego Urzędu Transportu Kolejowego w Luksemburgu. Jednak należy przy tym pamiętać, by zrobić to minimum godzinę przed planowaną podróżą  (a w przypadku podróży między państwami musi to być przynajmniej 48 godzin przed wyruszeniem z domu).

 

Przemieszczanie się pociągami po Luksemburgu jest darmowe lub przynajmniej objęte zniżką z tytułu posiadanej niepełnosprawności.

 

Podróż autobusem

 

Prawie każdy autobus w Luksemburgu jest przystosowany i dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W autobusach jest pełne wyposażenie dla wózków. Są specjalnie oznakowane miejsca dla niepełnosprawnych i pasy bezpieczeństwa. Za przemieszczanie się z psem-przewodnikiem nie pobiera się opłat.

 

„Call-a-Bus” - to specjalna usługa dla ludzi poruszających się na wózkach i podobna do naszych busów. Jest ona dostępny na życzenie. Wystarczy zadzwonić 45 minut przed planowaną podróżą. Usługa działa od poniedziałku do niedzieli w godz. 07:00 - 24:00.

 

Kierowcy autobusów są specjalnie wykwalifikowani do udzielenia koniecznej asysty osobie z niepełnosprawnościami. Pomagają oni miedzy innymi wsiąść i wysiąść z autobusu. Mogą też odprowadzić też osobę od drzwi do drzwi po uiszczeniu stałej opłaty.

 

„Adapto” - to z kolei usługa świadcząca pomoc ludziom zmagającym się z trudnościami ruchowym. Jest ona dostępna, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba w godzinach 07:00 - 22:00 (pod koniec tygodnia do 24:00). Usługa objęta jest stałą opłatą. Została ona stworzona, aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami szybkie dotarcie do miejsca pracy lub innych miejsc różnych spotkań. Kierowcy są specjalnie wyszkoleni w celu  udzielenia pomocy przy wejściu i wyjściu z autobusu.

 

Lotnisko

 

Parlament Europejski przyjął ustawę, która ma za zadanie uczynić lotniska, miejscem bardziej dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Regulacje zakładają, że ludzie o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do profesjonalnego asystenta na lotniskach i w samolotach, a także podczas odprawy i przy koniecznych przesiadkach na innych lotniskach.

 

Na zarządzających lotniskami spoczywać będzie obowiązek, aby odpowiednio przystosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na przewoźnikach ciąży za to odpowiedzialność zapewnienia usług dodatkowych osobom z niepełnosprawnością ruchową.

 

Ruch uliczny i piesi

 

Większość skrzyżowań i przejść dla pieszych posiada  dźwiękowe sygnały oznaczające czy też wskazujące drogę dla osób z niepełnosprawnością wzroku, którzy chcą dostać się na drugą stronę ulicy.

 

Parkowanie w miejscach wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

 

Strefy parkowania dla osób z niepełnosprawnościami są specjalnie wyznaczone jasnoniebieskim kolorem z powszechnie używanym symbolem wózka inwalidzkiego.

 

W krajach Unii Europejskiej stosuje się niebieską naklejkę, która musi być widoczna i umieszczona na przedniej szybie samochodu. Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych bez zezwolenia jest zabronione.

 

Niebieska naklejka jest w krajach Unii Europejskiej uznana za standardowe zezwolenie parkowania w miejscach dla niepełnosprawnych, osobom do tego upoważnionym i obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich - naklejka wydana w jednym kraju nie traci ważności w innym kraju należącym do UE. Osoba, która planuje wizytę w Luksemburgu, powinna zatem postarać się o kartę parkingową w swoim rodzimym kraju, dzięki której będzie mogła parkować w miejscach dla niepełnosprawnych.

 

W Luksemburgu możliwe jest złożenie podania o wydanie karty parkingowej, tylko jeżeli osoba jest stałym mieszkańcem tego państwa. Podanie składa się do Ministerstwa Transportu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia lekarskie czy też dokumentację medyczną potwierdzającą posiadaną niepełnosprawność. Pozwolenie  obowiązuje przez 5 lat, a po upływie tego czasu musi być przyznane na nowo, minimum 30 dni przed końcem ważności.

 

Źródło: https://www.angloinfo.com/how-to/luxembourg/healthcare/people-with-disabilities

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz