CIS poszukuje pracownika

marcinl, 9 maj, 2018 - 20:19
red.

Centrum Inicjatyw Senioralnych poszukuje pracownika na stanowisko „Specjalista ds. informacji i promocji w Centrum Inicjatyw Senioralnych”.

 

Zakres podstawowych obowiązków pracownika na powyższym stanowisku obejmuje:

 

- promowanie Centrum Inicjatyw Senioralnych i informowanie o jego działalności

- opracowywanie informacji, materiałów medialnych na temat działalności CIS

- wystąpienia publiczne, w tym wystąpienia w mediach - głównie tv, radio

- prowadzenie mediów społecznościowych CIS

- udzielanie mediom informacji dotyczących działalności CIS

- współtworzenie oraz aktualizowanie strony: www.centrumis.pl

- opracowanie merytoryczne materiałów promocyjnych związanych działalnością CIS-ulotki, plakaty, e-tytka, tytka seniora itp.

- przygotowanie i obsługa narzędzi informacyjno-promocyjnych

- rozwijanie sieci kanałów dotarcia do seniorów z informacją o ofercie CIS i Miasta Poznania

- redagowanie materiałów informacyjno-promocyjnych

- pozyskiwanie informacji o działaniach i wydarzeniach organizowanych dla seniorów w Poznaniu

- dokumentowanie działań promocyjnych i informacyjnych Centrum-artykuły prasowe, ogłoszenia prasowe

- współpraca z partnerami w ramach realizacji projektów CIS w zakresie promocji

- udzielanie informacji klientom CIS w zakresie oferty Centrum Inicjatyw Senioralnych, bezpośrednio, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem mediów społecznościowych

 

Wymagania obowiązkowe stawiane przez pracodawcę:

 

- wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, lub humanistycznych

- co najmniej czteroletni staż pracy

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych

- znajomość systemu Windows, pakietu Office, programów graficznych i/lub edytorskich

- znajomość tematyki związanej z gerontologią, andragogiką

- doświadczenie we współpracy z seniorami

- doświadczenie w wystąpieniach publicznych, w tym wystąpienia w tv, radio

- doświadczenie w formułowaniu tekstów pisanych, materiałów prasowych, materiałów na stronach www, mediach społecznościowych itp.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne to:

 

- CV

- list motywacyjny

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

 

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną muszą przynieść kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje (oryginały do wglądu).

 

Stanowisko nie jest przystosowane do pracy osób z niepełnosprawnościami.

 

Praca na 3/4 etatu.

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem:

 

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

ul. Rybaki 18a

61-884 Poznań

 

w terminie do 18 maja 2018 r.

 

Pracodawca prosi o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.)."

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz