Bieg na fali - Pomaluj świat kolorami L'Arche

kasiab, 17 maj, 2017 - 13:50
red.

10 czerwca 2017 r. Wspólnota L'Arche Poznań zaprasza na Bieg na fali - Pomaluj świat kolorami L'Arche.

 

Zgodnie z intencjami organizatorów bieg ma przełamywać bariery i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami oraz propagować zdrowy tryb życia wśród lokalnej społeczności.

 

Ponadto organizatorzy chcą upamiętnić  23. rocznicę powstania Wspólnoty L’Arche w Poznaniu założonej 22 czerwca 1994 r.

 

W biegu uczestniczyć mogą osoby pełno- i niepełnosprawne. Pobiegną w nim również osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową (m. in. osoby na wózkach inwalidzkich).

 

Trasa licząca około 4,5 km symbolicznie będzie łączyć dwa domy Wspólnoty L'Arche w Poznaniu.

 

Start znajdować się będzie w domu Wspólnoty L'Arche przy ulicy Żytnia 34 w Poznaniu a meta w drugim domu Wspólnoty L'Arche ulicy Polańska 13A.

 

Po biegu Wspólnota zaprosi wszystkich uczestników wydarzenia na zorganizowany piknik, który odbędzie się na terenach zielonych przy domu Wspólnoty przy ul. Polańskiej 13A w Poznaniu. Uczestnicy biegu proszeni są o wypełnienie i przyniesienie ze sobą oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.

 

Osoby niepełnoletnie proszone są o zabranie wypełnionej zgody rodzica / opiekuna.

Wpisowe wynosi 15 zł. Całość dochodu zostanie przeznaczona na zakup wody, medali oraz cateringu podczas pikniku.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj lub na Facebooku tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz