Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem dla pracownika niepełnosprawnego

marcinl, 20 październik, 2016 - 09:52
red.

W styczniu 2016 r. weszły w życie przepisy na mocy, których zwolnienie na opiekę nad dzieckiem jest udzielane w dniach lub godzinach. Pracownicy niepełnosprawni mają również prawo do takiego zwolnienia.

 

Pracownikom z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mimo że ich maksymalny czas pracy wynosi 7 godzin na dobę również przysługuje 16 godzin opieki na dziecko w ciągu roku lub 2 dni także w ciągu roku kalendarzowego. Prawodawca nie przewidział, bowiem innego wymiaru tego rodzaju zwolnienia w przypadku pracowników, którzy pracują w innym wymiarze niż 8 godziny dzień pracy. Gdy pracownik podejmie decyzję o skorzystaniu ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w określonym wymiarze godzinowym, to przysługują mu one tylko, jako część dnia pracy.

 

Zwolnienie to jest udzielane w dniach albo w godzinach. Zwolnienie obejmuje 2 dni w roku kalendarzowym, jeśli pracownik wybierze „dniowy tryb” zwolnienia lub 16 godzin w wypadku „trybu godzinowego” rocznie. Wybór sposobu korzystania z tego rodzaju zwolnienia w danym roku kalendarzowym pracownik dokonuje w pierwszym wniosku o udzielenie go.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz