Zmiany dla pracowników z niepełnosprawnościami w 2018 r.

marcinl, 16 styczeń, 2018 - 19:59
red.

W ramach rządowego programu „Za życiem" uległy zmianie przepisy dotyczące pracodawców osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawnych pracowników.

 

Dla rodziców opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami wprowadzono możliwość podjęcia telepracy. Rządowy projekt przewiduje również zmiany dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami. Być może poszerzony zostanie katalog pracodawców, do których stosuje się obniżony wskaźnik zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. W myśl projektowanych przepisów prawnych wśród do tych pracodawców zaliczone będą: publiczne i niepubliczne przedszkola, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, kluby dziecięce oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które na tej podstawie będą rozliczać się z wpłat na PFRON. Jednocześnie ustawodawca zrezygnuje ze zwolnienia z wpłat na PFRON pracodawców prowadzących zakłady pracy w likwidacji. Doprecyzowane zostały też przepisy dotyczące pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

 

Wprowadzono też nowe udogodnienia dla pracowników z niepełnosprawnościami. Zaliczają się do nich m. in. możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia, w tym z ruchomych godzin pracy (także pracy przerywanej) i telepracy (praca w domu) na wniosek wiążący pracodawcę. Zgodnie z nowym prawem, pracodawca, co do zasady nie będzie mógł odmówić takich form zatrudnienia.

 

Z prawa do korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy albo wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę skorzystać będą mogli:

 

- pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej w przypadku ciąży powikłanej,

  - pracownik-rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu,

- pracownik-rodzic dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Zmiany mają obowiązywać już w bieżącym roku.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

543 komentarze

Dodaj nowy komentarz