Zmiana formularzy deklaracji wpłat na PFRON

marcinl, 24 styczeń, 2018 - 10:38
red.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie deklaracje i informacje składane do PFRON przez pracodawców o nazwach: INF-1, INF-2, INF-Z, DEK-1-b, DEK-Z.

 

Ponadto weszła w życie kolejna zmiana przewidziana w programie „Za życiem”. Polega ona na dopisaniu do katalogu podmiotów zobowiązanych do utrzymywania obniżonego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami publiczne i niepubliczne żłobki.

 

Znowelizowanie art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych skutkuje wprowadzeniem zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. W związku z tym wydano nowe rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz