Zakłady Aktywności Zawodowej mają kłopoty

marcinl, 7 marzec, 2017 - 11:16
Tomasz Wojczak

Poprzez zmianę w przepisach podatkowych część Zakładów Aktywności Zawodowej nie może wystawiać informacji o obniżeniu we wpłatach na rzecz PFRON.

 

Zakłady Aktywności Zawodowej informują, że tracą przez to zlecenia od klientów, którym zależy na zyskaniu ulg.

 

ZAZ są to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo podmioty, które mogą być tworzone przez samorządy lub fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne. Co najmniej 70 proc. zatrudnionych w nich ludzi muszą stanowić osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Muszą też spełnić jeden z powyższych warunków: stwierdzenie u nich zaburzeń ze spektrum autyzmu, upośledzenia umysłowego bądź też choroby psychicznej. ZAZ nie prowadzą działalności dla zysku, gdyż całe dochody ich działalności gospodarczej odprowadzają na zakładowy fundusz aktywności, który jest przeznaczany na zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz