„Za życiem”. Co dla starszych dzieci i ich rodziców?

marcinl, 5 styczeń, 2017 - 10:18
red.

Rząd obiecuje pracę dla rodziców, opiekę wytchnieniową, mieszkania chronione. Elementy te stanowią część rozwiązań Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przeznaczonego dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców.

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest rozwinięciem i uzupełnieniem listopadowej ustawy. Jego realizacja została uchwalona przez Radę Ministrów dnia 20 grudnia 2016 r. Ostatecznie 30 grudnia uchwałę opublikowano w „Monitorze Polskim”. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

 

Problemy związane z niepełnosprawnością dotykają nie tylko samą osobę niepełnosprawną, lecz również członków jej rodziny. Z tej przyczyny działania pomocowe państwa powinny być skierowane do całej rodziny. Program podzielony został na sześć priorytetów: wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, usługi wspierające i rehabilitacyjne, wsparcie mieszkaniowe, koordynacja, poradnictwo i informacja, pozostałe instrumenty wsparcia. Priorytety składają się z kolei z działań i poddziałań.

 

Więcej informacji o programie tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz