Wyższe kary za parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych

marcinl, 12 styczeń, 2018 - 12:48
red.

Od 1 stycznia 2018 r. kara za parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, łącznie z odholowaniem pojazdu może wynieść nawet 1000 zł.

 

Nowemu podwyższeniu uległy bowiem kary za przymusowe holowanie pojazdu a także za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponadto trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 50a ustawy prawa o ruchu drogowym „pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.” Należy pamiętać też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjant w sytuacji kontroli drogowej może zadecydować o przymusowym odholowaniu ze względu na: nietrzeźwość kierowcy, brak dokumentów uprawniających do kierowania bądź też stan techniczny pojazdu zagrażający bezpieczeństwu ruchu. W ekstremalnych przypadkach decyzję o odholowaniu samochodu podjąć może osoba kierująca akcją ratowniczą. Nierozważni kierowcy muszą mieć dodatkowo na uwadze fakt, iż parkując w miejscu niedozwolonym, - między innymi dla osób niepełnosprawnych ponoszą ryzyko odholowania auta, co wiąże się z kosztami samego odholowania jak i mandatem, w sumie opłata łączna wynosić może nawet 1000 zł.

580 komentarzy

Dodaj nowy komentarz