Warunki realizacji zakupów z ZFRON

marcinl, 2 luty, 2017 - 11:03
red.

Wydatkowanie pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na realizowanie indywidualnego programu rehabilitacji (IPR) może służyć tylko i wyłącznie zmniejszaniu ograniczeń zawodowych pracownika z dysfunkcją zdrowotną.

 

Jeśli warunek ten nie jest spełniony, to poniesiony przez pracodawcę koszt powinien być pokryty z jego własnych środków.

 

Taki wniosek można wysnuć z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Odrzucił on, bowiem skargę kasacyjną złożoną przez przedsiębiorcę, który kupił za 90 tys. zł samochód dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracownik ten pełni funkcję przedstawiciela handlowego. Pracodawca wydatek ten zakwalifikował, jako koszt poniesiony na realizację IPR i wystąpił do prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o uznanie tego wydatku za pomoc de minimis i wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Prezes PFRON odmówił, a jego decyzja została podtrzymana przez ministra pracy i polityki społecznej.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz