Uchwała w sprawie programu Dostępność Plus już podpisana

marcinl, 10 sierpień, 2018 - 14:13
Martyna Sergiel

Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie programu Dostępność Plus, który został przyjęty przez rząd w połowie lipca. Podpis Premiera to znak, że rozpoczął się ostatni etap formalności związanych z ustanowieniem programu, a tym samym rozpoczęcie stadium jego intensywnej realizacji.

 

To wspólny rządowy program, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Mamy już pierwsze przykłady działań na rzecz dostępności, wkrótce rozpoczynamy szereg nowych inicjatyw, o których mówiliśmy już w lipcu - wyjaśnił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

Program Dostępność Plus to bardzo istotna inicjatywa, będąca odpowiedzią na zmiany demograficzne zachodzące w naszym społeczeństwie. Obecnie około 12 proc. Polaków, a więc 5 milionów obywateli, to osoby z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Szacuje się też, że nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe trudności z poruszaniem się lub przyswajaniem nowej wiedzy.

 

Program Dostępność Plus koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do potrzeb wszystkich obywateli. To pionierska próba całościowego ujęcia tematu dostępności w Polsce - przypomniał minister Kwieciński.

 

Do końca 2018 roku powstanie projekt ustawy o dostępności. Ustawa będzie dotyczyć: organów publicznych, instytucji korzystających ze środków publicznych oraz podmiotów świadczących tzw. usługi powszechne (np. bankowe, ubezpieczeniowe, medialne). Ustawa nałoży na te podmioty obowiązek zapewnienia dostępności świadczonych usług.

 

Przewidziany jest też konkurs „Przestrzeń przyjaznej szkoły”, w ramach którego 200 szkół dostanie fundusze przystosowanie się do wymogów dostępności, na przykład na likwidację barier architektonicznych (na początek pilotaż dla 50 szkół).

 

Inny planowany konkurs dotyczy  dostępności  uczelni wyższych - konkurs dla 100 uczelni na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami.

 

Jeżeli chodzi o uniwersytety odbędzie się również konkurs „Modelowe programy nauczania” na wybranych kierunkach studiów, który pomoże uczelniom tak zmienić sposób nauczania przyszłych architektów, urbanistów czy inżynierów, by w swojej pracy uwzględniali oni standardy dostępności. Wreszcie Rząd przewidział również konkurs pn. „Społeczny inkubator dostępności”, który pozwoli wypracować i w kolejnym kroku upowszechnić nowe, nieznane jeszcze rozwiązania na rzecz dostępności.

 

Ruszy także program aPSYstent, z którego finansowane będzie szkolenie i utrzymanie psów przewodników i psów asystujących dla osób niewidomych, a także przygotowanie kadr trenerskich. Program jest potrzebny, bo takich psów jest wciąż za mało.

 

We współpracy z  Przemysłowym Instytutem Motoryzacji powstanie ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców z niepełnosprawnościami w skrócie KOMON: Krajowy Ośrodek Mobilności Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Hackhaton, czyli dwudniowy maraton programistów, którego efektem będą prototypy aplikacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

 

Po wakacjach utworzona zostanie Rada ds. Dostępności, w której skład wejdą przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych oraz wszystkich ministerstw zaangażowanych w program Dostępność Plus.

 

Na zlecenie MIiR przeprowadzona zostanie też ekspertyza, która pokaże jaki jest stan budynków wielorodzinnych w Polsce oraz czy i jak można wyposażyć je w windy. Odpowie też na pytania o ewentualne koszty.

 

Pierwszy konkurs w Programie Dostępność Plus już trwa. 7 czerwca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło nabór wniosków od podmiotów, które chcą szkolić z dostępności urzędników zajmujących się architekturą, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Zwycięski projekt poznamy we wrześniu. Szkolenia obejmą około 1500 osób.

 

Na początku sierpnia Prezydent RP podpisał specustawę mieszkaniową. Zmiany dotyczą także wprowadzenia do prawa budowlanego w szerszym niż dotychczas zakresie wymogu dostępności.

 

Nowe wznoszone budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne będą uwzględniać potrzeby i możliwości osób o szczególnej sytuacji życiowej, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy rodziny z małymi dziećmi.

 

W lipcu Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje publiczne ustawy o dostępności stron publicznych i aplikacji mobilnych organów publicznych. Ustawa nałoży obowiązek na instytucje publiczne publikowania informacji w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza dla niewidomych).

 

12 kwietnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyjęło standardy dostępności dla funduszy europejskich. Obejmują one wymogi techniczne dla sześciu rodzajów inwestycji finansowanych ze środków unijnych - inwestycji budowlanych, transportowych, systemów IT, aplikacji mobilnych i stron internetowych, projektów szkoleniowych, projektów edukacyjnych, działań promocyjnych. Oznacza to, że inwestycje, które otrzymały dofinansowanie unijne, będą musiały spełniać standardy dostępności.

 

Źródło informacji dostępne jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz