Trwają konsultacje rządowe programu „za życiem”

marcinl, 20 październik, 2017 - 08:29
red.

Prowadzone są konsultacje społeczne ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, których celem jest podniesienie komfortu ich życia.

 

Niedawno odbyła się ogólnopolska konferencja, dotycząca konsultacji projektu ustawy z 29 września 2017 roku; kolejnego, który ma wesprzeć program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Wziął w niej udział także wiceminister w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz, który zdradził, ze ruszyły prace nad strategią dla osób niepełnosprawnych. Mówi się miedzy innymi nad wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwiłyby łączenie kariery zawodowej z opieką nad osobą niepełnosprawną.

 

Pomysły proponowane w projekcie mają oferować wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

 

Jedną z większych innowacji są te dotyczące życia zawodowego. Według projektu rodzice niepełnosprawnych dzieci będą mieli możliwość złożenia wniosku u pracodawcy o wykonywanie pracy zdalnej - telepracy. Pracodawca będzie miał możliwość odmówienia uwzględnienia wniosku wyłącznie w przypadku, gdy byłoby to niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy. Projektowane zmiany obejmują także wykonywanie pracy w przerywanym czasie pracy, indywidualnym rozkładzie czasu pracy albo w ruchomym czasie pracy.

 

Projekt zakłada także zmiany w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej, które będą stanowiły większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, szczególnie tych, które wcześniej opuściły warsztat terapii zajęciowej w celu podjęcia zatrudnienia. Podstawowym celem warsztatów będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego życia.

 

Nowe regulacje wydłużałyby także okres zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

1527 komentarzy

Dodaj nowy komentarz