Rozliczenia w ZUS

marcinl, 23 luty, 2017 - 10:51
red.

Do końca lutego dorabiający wcześniejsi emeryci i renciści majączas na rozliczenie się z ZUS. Jeśli dochód przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura lub renta będzie mniejsza, gdy przekroczy 130 proc. zostanie zawieszona.

 

Próg ten nie dotyczy emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, gdyż oni mogą zarabiać bez ograniczeń. Ograniczenia te nie dotyczą również pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz tych inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku z pełnioną przez nich służbą. Ograniczeniom nie podlegają także renty rodzinne. Osoby na wcześniejszej emeryturze i renciści, którzy pracowali w ostatnim roku, do końca miesiąca muszą podać informację o poziomie przychodów.

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia przychodów osiągniętych w poprzednim roku wystawiają zakłady pracy. Przy własnej działalności gospodarczej do ZUS musi trafić oświadczenie emeryta lub rencisty, a za dochód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Rozliczenie roczne to porównanie kwot przychodu w rozliczanym roku z kwotami granicznymi dla tego roku. W rozliczenie miesięczne polega na porównaniu kwoty przychodu osiągniętego w poszczególnych miesiącach kalendarzowych z obowiązującymi w tych miesiącach dopuszczalnymi kwotami przychodu. Świadczeniobiorca może wybrać sposób rozliczenia.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz