Renta socjalna w 2018 roku

marcinl, 9 styczeń, 2018 - 10:44
red.

W marcu 2018 r. renta socjalna będzie objęta coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Wysokość tego świadczenia to 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2017 roku renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to świadczenie w wysokości 1000 zł. Dlatego też najniższa renta socjalna wynosi 840 zł.

 

Od 1 marca 2018 roku zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd - wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe zostaną zwiększone o 2,7 proc. W efekcie renta socjalna powinna wynieść około 862,68 zł (podwyżka o 22,68 zł).

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

1661 komentarzy

Dodaj nowy komentarz