Renta dla emeryta?

marcinl, 20 luty, 2017 - 11:08
red.

Rząd chce wprowadzić zmiany w prawie, w ramach, których po osiągnięciu wieku emerytalnego nie byłoby możliwości uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Jest to propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej wypracowanie należy do efektów dokonanego przeglądu systemu emerytalno-rentowego. Jego wyniki zostały przyjęte przez rząd.

 

Podczas nowelizacji ustawy o rentach i emeryturach w 2005 r. nie dostrzeżono problemu możliwości ubiegania się o orzeczenie o niezdolności do pracy, a więc także rentę z tytułu niezdolności do pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Rozpoznano jednak przy tym, przejście ze statusu rencisty do statusu emeryta. Nie ma przepisu wprost w ustawie, który zaprzeczałby możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy przez emeryta. W związku z tym ingerencja ustawodawcza wydaje się być w tej sprawie konieczna.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz