Projekt zmian w ustawie o Podatku dochodowym

kasiab, 18 lipiec, 2017 - 13:04
red.

Minister Rozwoju i Finansów zaproponował zmiany w ramach pakietu nowelizacji ustaw o uldze rehabilitacyjnej.

 

Pierwsza z zaplanowanych zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ma za zadanie rozszerzyć kręg osób mogących odliczyć od podatku wydatki na utrzymanie psa asystującego. Obecnie z tzw. ulgi rehabilitacyjnej mogą w tym zakresie (do kwoty 2280 zł) skorzystać mogą osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa (a więc także znacznego lub umiarkowanego stopnia i odpowiadającym im określeniom z orzeczeń ZUS) oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową zaliczone do I grupy (a więc także do znacznego stopnia lub analogicznego orzeczenia z ZUS). Po wprowadzeniu zmian ulga rehabilitacyjna przysługiwałaby wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które posiadają psa asystującego.

 

Kolejna z planowanych do wprowadzenia zmian dotyczy odliczania od podatku kosztów przewozu osób z niepełnosprawnościami samochodem. Obecnie posiadające samochód osoby z I lub II grupą inwalidztwa (więc także ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem) lub podatnicy, którzy mają na utrzymaniu te osoby lub dzieci z niepełnosprawnościami, mogą odliczyć wydatki związane z „koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne” do kwoty 2280 zł. Zmiany polegać miałby po pierwsze na umożliwieniu odliczenia od dochodu nie tylko kosztów na cele rehabilitacyjne, ale też związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

 

Ostatnia z planowanych zmian polegałaby na podniesieniu do wysokości 12-krotności renety socjalnej dochodu, jaką osiągnąć może osoba z niepełnosprawnościami, by mający ją na utrzymaniu opiekunowie mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

 

Zmiany te miałyby wejść w życie i mieć zastosowanie już do dochodów uzyskanych w tym roku, czyli od 1 stycznia 2017 r.

 

Więcej informacji tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz