Projekt Rady Ministrów

marcinl, 12 styczeń, 2018 - 10:13
red.

9 stycznia 2018 r. Rada Ministrów uchwaliła projekt dotyczący zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami oraz niektórych innych ustaw.

 

Projekt przedłożył minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt zakłada finansowane przez PFRON zajęcia klubowe w WTZ-ach oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia dla rodziców i opiekunów, oraz zwiększenie ilości czasu w, w którym można pobierać zasiłek opiekuńczy. Proponowana nowelizacja ma zapewnić realizację II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który został przyjęty przez rząd w grudniu 2016 r.

 

Podstawowy cel programu to wspieranie rodzin z osobami z niepełnosprawnością, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Projekt ten zawiera kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, a także usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. Program ten stanowi istotny element polityki prorodzinnej rządu.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

538 komentarzy

Dodaj nowy komentarz